Manifesto

Bizler; tarih boyunca en temel hakları dahi ihlale uğramış ve çeşitli yollarla ötekileştirmelere maruz kalmış tüm mağdurların, mücadelemizi aydınlatan ışığı önünde saygıyla eğilir;

Farklılık ayırt etmeksizin herkesin, tüm haklarına özgürce sahip olduğu gerçek bir yaşamı hak ettiğini düşünen ve ‘kayıtsız şartsız’ insan hakları mücadelesinde rolü olan “vicdan ve kanaat‘ sahibi aktivistleri saygıyla selamlarız.

Öteki gönüllüleri olarak, herkesi, dünyayı ve Türkiye‘yi bütün canlılar için daha iyi, herkes için daha özgür, daha eşit ve adil, herkese yetebilecek ve sürdürülebilir bir hayat alanı kılmaya çağırıyoruz.

Bu kapsamda temel ilkemiz, bütün siyasi parti ve kuruluşlardan bağımsız, herhangi bir taraf gütmeden, tüm canlılara yalnızca daha eşit, adil ve özgür yaşam hakkı perspektifiyle yaklaşabilmek ve topluma insan haklarını sade ve yapıcı bir dille anlatabilmektir.

İnsan haklarının, bilhassa hakların ve canlılara ait tüm özgürlüklerin ayrıcalık olmaksızın korunmasının, tek bir bütün olarak uygulanmasının, tabuların yıkılması  ve özgürce fikir alışverişinin geliştirilmesi için asli unsur olduğunu dikkate alarak;

Temel uğraşımızın, özgürlüğün ve insan haklarının karşısındaki tüm tehditlere karşı mücadele etmek, ötekileştirilen bütün insanlar ve tüm canlılar için hak ettiği gerçek yaşamı hedeflemek olduğunu ilan ederiz.